Medicina muncii

În conformitate cu Normele Generale de Protecţia Muncii care cuprind - Legea 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, Legea 90/1996 privind protecţia muncii, Ord. MMSF 508/2002 privind metodologia de medicina muncii, Ord. MSF 803/2001 privind organizarea serviciilor de medicina muncii, Ord. MSF 993/2002 privind obligativitatea serviciilor de medicina muncii - clinica DACIA MEDICAL CENTER prin serviciile moderne de medicina muncii oferite vă permite alinierea la cadrul legal actual, sub aspect medical şi realizarea de evaluari ale unor factori ce intervin în activitatea Dvs. curentă, prezentă şi viitoare.

Asigurăm:

Servicii medicale:

Rezultatele controalelor la angajare/periodice/de adaptare/la reluarea activităţii se înregistrează în dosarul medical care poate fi consultat de angajat şi care rămâne în arhiva DACIA MEDICAL CENTER. În situatia transferului, angajatul primeşte copia dosarului său medical. Concluzia examenelor clinice şi paraclinice se finalizează prin completarea fişei de aptitudine, numai de către medicul de medicina muncii, în două exemplare, unul pentru angajator şi celălalt pentru angajat - în plic închis şi cu recomandari.

Preţul este negociabil în funcţie de numărul salariaţilor şi include costul serviciilor medicale şi al examenelor de specialitate specifice fiecărei profesii.

Înapoi la lista de servicii